A A A drukuj stronę

Usługi

Świadczymy usługi takie jak:
 • Powierzchniowe utrwalanie dróg emulsją i grysami

 • Kompleksowa budowa dróg asfaltowych na podbudowie kruszywa naturalnego

 • Budowa dróg tłuczniowych z wykorzystaniem tłucznia kamiennego lub betonowego

 • Wykopy: szerokoprzestrzenne do głębokości 8 metrów, fundamenty, przyłącza

  (wymienne łyżki o szerokości: 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 90 cm, 110 cm, 140 cm, łyżka profilowa do  kopania  rowów, łyżka do odmulania, rowów, stawów, rzek, młot hydrauliczny, chwytak to kopania studni,szczęka do kruszenia, widły do transportu palet)
    
 • Rozbiórki budynków, rozbijanie betonów - młot hydrauliczny, pneumatyczny  oraz szczęki

 • Usługi kruszarką mobilną: kruszenie kamieni, gruzu betonowego, ceglanego  wraz z separacją metali

 • Kompleksowe zrywanie placów betonowych (płytowych, brukowych) wraz z skruszeniem na placu budowy

 • Niwelacja i zagęszczanie terenu, kształtowanie terenu

 • Załadunek materiałów sypkich

 • Letnie utrzymanie dróg, tzn. równanie, uzupełnianie poboczy jak i ścinanie poboczy

 • Zimowe utrzymanie dróg i obiektów, tzn. odśnieżanie, sypanie solą i mieszanką (żwirowo - solną)

 • Sprzątanie zamiatarką placów utwardzonych, np. parkingi, ulice, hale, magazyny

 • Transport: żwir, piasek, pospółka, czarnoziem (wywrot) – jednorazowo do 20 ton

 • Rekultywacja terenu

 • Układanie poboczy

 • Usługi mini koparką

 • Usługi spycharką
Liczba wywołań: 12167
Informacje kontaktowe:
e-mail: koptrans@koptrans.pl
Infolinia: 602 - 711 - 443